TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

V průběhu listopadu a prosince, přesněji 7., 8. a 9. 11. a 7. 12. 2011, proběhly čtyři přednášky pro pacienty trpící spasticitou. Odborníci, kteří se zabývají moderní léčbou spasticity, tedy i léčbou pomocí baclofenové pumpy, vystoupili v Ostravě, Brně, Olomouci a Praze.

Hovořilo se nejen o účinné metodě léčby, ale také o zkušenostech pacientů, kteří léčbu podstoupili. Na přednáškách vystoupili pacienti paní Radmila Krčmářová a pan Martin Hanibal, kteří již implantaci pumpy úspěšně absolvovali, tudíž jejich zkušenosti a účast na těchto seminářích byly obzvláště cenné.

Spasticita představuje jeden z nejrozšířenějších symptomů poškození centrálního nervového systému a postihuje zejména lidi s roztroušenou sklerózou nebo pacienty, kteří ochrnuli po úrazu či prodělané mozkové příhodě. Jde o ztuhnutí svalstva, které bývá doprovázeno bolestmi a zhoršenou pohyblivostí, a tedy i sebeobsluhou. Právě tyto příznaky se daří snižovat díky baclofenové pumpě. Pumpa je pacientům implantována do podkoží na břiše a tenkou silikonovou hadičkou dávkuje lék proti spasticitě, baclofen, přímo k míše. Její výhodou je, že takto podávaný lék účinkuje už ve velmi nízkých dávkách a množství se vždy upraví přesně dle potřeb pacienta, nedochází proto k předávkování ani ke zbytečným nežádoucím účinkům.

O možnostech léčby hovořili odborníci, kteří s ní mají bohaté zkušenosti. Na přednášce se zaměřili jednak na charakteristiku a příčiny spasticity, dále se věnovali problematice implantace baclofenové pumpy, zmínili její nesporné výhody v léčbě,
a v neposlední řadě seznámili účastníky seminářů s metodami aktivní rehabilitace.

Důležitým účastníkem všech moravských přednášek byla pacientka Radmila Krčmářová, která se svěřila se svým životním příběhem. Aktivní matka tří dětí, která si ráda chodila před prací zaběhat, byla náhle upoutána na invalidní vozík. Trpěla silnou
a neustávající spasticitou, na niž musela užívat velké dávky léků, vlivem nichž docházelo
k mnoha nepříznivým vedlejším účinkům. Na jaře 2007 jí byla v nemocnici Na Homolce implantována baclofenová pumpa. Následovala série rehabilitací a také jednoduché zaškolení nutné k tomu, aby se pumpu naučila ovládat. Poté se její stav výrazně zlepšil. Spolu s ošetřující lékařkou Ivanou Štětkářovou nalezly optimální dávkování léku
a bolestivá spasticita se stala minulostí. „Shrnuto do pár slov, dva roky jsem žila ve spastických bolestech a během tří týdnů od operace se život na vozíku stal snesitelný," říká Radmila Krčmářová. Pacientka se vrátila do práce a ve svém volném čase se aktivně věnuje mnoha sportům.

Každou ze tří moravských přednášek moderovala předsedkyně regionální Rosky:
v Ostravě Naděžda Nováková, v Brně Marie Kašparová a v Olomouci Jana Nakládalová. Přednáškami v Centru Paraple provedla paní Alena Kyselová. Představily vždy ošetřující lékaře a rehabilitační pracovníky, kteří se přednášek rovněž účastnili, aby doplnili své zkušenosti. Na všech seminářích se dostali ke slovu také přítomní pacienti či jejich příbuzní, kteří kladli lékařům a rehabilitačním pracovníkům své dotazy.

Na jednotlivých přednáškách vystoupili tito odborníci:

7. 11. ve Fakultní nemocnici Ostrava

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph. D. (I. neurologická klinika, FN U svaté Anny, Brno)

MUDr. Dagmar Babková (Neurochirurgická klinika, FN Ostrava)

MUDr. Martin Nevrlý (Neurologická klinika, FN Olomouc)

Mgr. Zdeněk Guřan (Klinika léčebné rehabilitace, FN Ostrava)

8. 11. 2011 v Hotelu Slavia v Brně

prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (I. neurologická klinika, FN U svaté Anny, Brno)

MUDr. Ivica Husárová (I. neurologická klinika, FN U svaté Anny v Brně)

Mgr. Lumír Konečný, Ph.D.  (Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace, FN U svaté Anny, Brno)

9. 11. 2011 v hotelu NH Olomouc CONGRESS

prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. (Neurologická klinika, FN Olomouc)

prof. MUDr. Michael Houdek, CSc. (Neurochirurgická klinika, FN Olomouc)

7. 12. 2011 v Centru Paraple v Praze

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc. (Neurologická klinika, FN Královské Vinohrady Praha)

MUDr. Martina Hoskovcová (Neurologická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze)

Partnery akce jsou Centrum Paraple a Unie Roska.

Tereza Lapáčková

Foto: Roadshow

- Pumpy pro život 2011