Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Nominace na ocenění NRZP ČR ve čtyřech kategoriích lze podávat do 31. prosince 2012.

Jedná se o tyto kategorie: 

  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro instituci veřejné správy za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro nestátní subjekt za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením
  • Cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR pro osobnost hnutí osob se zdravotním postižením
  • Zvláštní cena Národní rady osob se zdravotním postižením ČR udělovaná za mimořádnou aktivitu nebo čin ve prospěch občanů se zdravotním postižením

Pokud víte o nějakém projektu, který dlouhodobě pomáhá osobám se zdravotním postižením nebo o mimořádném činu či aktivitě, či o osobnosti hnutí osob se zdravotním postižením, prosím, abyste nám urychleně poslali Váš návrh. Návrh je možné poslat i elektronicky, a to na této adrese: http://www.nrzp.cz/projekty/cena-mosty/330-formular-cena-mosty.html

Na této adrese také najdete soutěžní řád ceny MOSTY, případně nominační arch, pokud byste chtěli někoho nominovat písemně. Pokud Vaší nominaci podpoříte nějakou fotkou, výpisem z článku či dalším materiálem, samozřejmě, že takový návrh má větší šanci na ohodnocení. Prosím Vás, abyste Vaše návrhy zaslali co nejdříve. Bude se přihlížet k těm návrhům, na kterých bude datum podání nejpozději 31. 12. 2012.