TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Fotbalová reprezentace Sparty a Ivan Hašek rozehrají zápas na stránkách nástěnného kalendáře, jenž má sloužit jako motivace pro pacienty s roztroušenou sklerózou, kteří chtějí aktivně žít a pracovat. Černobílé retroobrázky v duchu slavné Klapzubovy jedenáctky nasnímal uznávaný fotograf Robert Vano.

Příběh o starém Klabzubovi a jeho synech je mottem celé akce. Vzpomínáte na ně? Táta nevěděl, jak syny při své chudobě uživit, a tak rozhodl, že budou hrát fotbal. Na paloučku u chalupy trénovali den za dnem po tři roky. Poctivě a pilně cvičili, protože chtěli něco dokázat. Byli velmi stateční, drželi vždy při sobě a navzájem se nezradili. A nikdy jim při tom nešlo o peníze, jen o hru. Vůbec je nenapadlo ptát se otce, kolik vyhráli peněz. I když byli slavní po celém světě, pýcha je nezmohla. "Člověk musí pořád chtít něco víc a někam výš. Po celý život," slýchávali Klapzubáci.

 "Chceme ukázat, že pro všechny platí, jak je důležité být statečný, držet při sobě
a hlavně poctivě a pilně cvičit," říká za Nadační fond IMPULS, který pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou, jeho marketingová ředitelka Aurin Nedbalová. Boj o spokojený a plnohodnotný život s nemocí vyžaduje totéž nasazení jako fotbalový zápas, jak potvrzují lékaři i sami pacienti s touto diagnózou. "Před lety se jim doporučovalo vyhýbat se fyzické námaze, ale dnes už se ví, že rehabilitačním cvičením a zdravým pohybem je možné udržovat dobrou kondici na hřišti života," vysvětluje Nedbalová.

Fotografování bylo zahájeno první červencový den. V polovině září byl kalendář, který vyšel v nákladu pěti tisíc kusů a je k dostání za 500 korun, pokřtěn a uveden do distribuce. V prosinci pak proběhne autogramiáda. Celý výtěžek poputuje do projektu ReMuS, díky němuž vzniká unikátní celostátní registr pacientů s RS.

Nadační fond IMPULS   vznikl v roce 2000. Jeho cílem je podporovat projekty, zajišťující komplexní a kvalitní léčbu roztroušené sklerózy, její výzkum, jakož
i osvětovou činnost.

  www.multiplesclerosis.cz