Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Prosincové číslo zpravodaje přináší mj. rozhovor s Janem Bártou, který
v současné době působí v Nadačním fondu IMPULS.

Nad směřováním našeho dobrovolnictví se zamyslel Jiří Tošner
z občanského sdružení Hestia. Několik postřehů z práce na Haiti jsme
se Vám rozhodli zprostředkovat nahlédnutím do deníku Ivo Roškanina
z organizace Fidcon. Nechybí samozřejmě ani pravidelné zpravodajství
z dění v českém neziskovém sektoru, nabídka našich vzdělávacích akcí, představení členů AVPO ČR a další pravidelné rubriky. Aktuální číslo
v plné kvalitě si můžete stáhnout na adrese:

http://www.neziskovky.cz/clanky/509_608/infosluzby_svet_neziskovek/