TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Ve druhém březnovém týdnu (9. - 15. 3. 2014) uskutečnila nezisková organizace
ROSKA PRAHA, sdružující lidi s diagnostikovanou roztroušenou sklerózou, svůj první zimní rekondiční pobyt, a to s pomocí Centra handicapovaných lyžařů, která spočívala především v tradičním zajištění výuky lyžování.

Celá akce se odehrávala v Jizerských horách, přičemž naší ubytovací základnou se stal penzion „Bílá vrána" v Bedřichově. V nedělních dopoledních hodinách jsme všichni dorazili na určené místo, kde nás přivítalo slunečné jarní počasí se svěžím horským vzduchem.
Po ubytování následovalo první seznámení s místním stravováním, jež proběhlo v místní restauraci. Po vynikajícím obědě se všichni účastníci rekondice vydali na vycházku po okolí a první den byl zakončen večeří a příjemným večerním posezením ve společenské místnosti zmíněného penzionu.

            V pondělí jsme ihned po snídani vyrazili za sněhem. Samotná výuka byla původně zamýšlena na svahu Malinovky, avšak vzhledem k velmi špatným sněhovým podmínkám byla tato sjezdovka uzavřena. S ohledem na jarní počasí jsme však byli na tuto situaci připraveni, a tak přišlo na řadu dopředu připravené náhradní řešení, které spočívalo v dojíždění na čtyři kilometry vzdálenou sjezdovku Severák v Hraběticích. Celé slunečné dopoledne bylo, na svahu Severáku, věnováno teoretické a následně
i praktické přípravě sjezdového lyžování v biski, kterou vedl Michal Bláha za vydatné pomoci Mirka Císaře, Jany Prokopové a Zdeňka Prokopa. Stáňa Pejšová, Jana Císařová a Jarda Křeček se tak mohli seznámit s lyžováním handicapovaných
a připravit se na vše, co je čeká v dalších dnech. Daniela Bláhová, která je dlouholetou monolyžařkou, se v době zmíněné instruktáže věnovala zdokonalování
své lyžařské techniky. Zajištěním zázemí dojezdové plochy byla pověřena manželka Jardy Křečka, paní Maruška. Po příjezdu ze svahu následoval oběd a nutný odpočinek. Před večeří pak byla uskutečněna další vycházka, a to z důvodu relaxace a protažení celého těla. Večer byl ve znamení dalšího příjemného posezení.

            Po úterní snídani jsme zase vyrazili na Severák, který nás přivítal upraveným svahem a sněhem, třpytícím se v dalším slunečném dni. Danča se dále věnovala tréninku se svou parťačkou maminkou Janou, ale na skupinku výše zmíněných nováčků čekal křest, v podobě místního vleku a následného sjíždění celého svahu. Prvním odvážlivcem se stala Jana a za doprovodu Michala se vydala svahem vzhůru. Na koncové stanici již čekal Mirek se Zdeňkem, kteří zajišťovali bezpečné vystoupení z vleku. Na vrcholu následovala pečlivá kontrola zajišťující bezpečný sjezd a pak již nic nebránilo tomu, vzít to směrem dolu. Během celého dopoledne se, za asistence Michala, tak postupně vystřídali Jana, Stáňa i Jarda, přičemž jejich nadšení, které pramenilo ze sjíždění horských svahů, doprovázené slunečným počasím, bylo nepřehlédnutelné. Po obědě proběhla potřebná relaxace, která byla ukončena zahájením odpoledního cvičení, které vedla Janina. Po skvělé večeři pak následovalo další příjemné posezení nad pořízenými fotkami a videonahrávkami.

            Středeční ráno bylo doprovázeno zase projasněnou oblohou, která předznamenávala další skvělý den. Do biski se, tentokrát jako první, nechal upoutat Jarda a uháněl s Michalem a ostatními na svah. Následovala Stáňa a celou trojici uzavírala Janina. Danča tentokrát nelyžovala, ale natáčela videa jednotlivých jízd svých přátel, kteří si jízdu v biski velmi užívali. Po sportovně prožitém dopoledni následoval opět přesun na základnu, oběd, relaxace
a odpolední protažení těla při nezbytném cvičení. Vzhledem k vyšším teplotám
a tudíž již nekvalitním sněhovým podmínkám, a to i na svahu Severáku, byla večer dohodnuta sportovní náplň zbývajících dní, která se setkala s dalším nadšením zúčastněných.

            Nádherné čtvrteční ráno bylo ve znamení očekávané túry, jejímž cílem byl výstup na Královku. Po snídani Danča převzala úlohu řidiče doprovodného vozidla
a společně s posádkou, ve složení Stáňa, Jarda a pes Kvído, vyrazili směrem k určenému cíli.
Ostatní se pustili po červené turistické trase, a to vzhůru zalesněným kopcem.
Po dosažení cíle následovalo zasloužené občerstvení a konečný výstup po 105-ti schodech na rozhlednu, které poskytla zúčastněným úžasný výhled. Zpáteční cesta pak vedla po méně náročné žluté turistické trase, kterou se rozhodl absolvovat Jarda. Naopak Janina upřednostnila možnost odvozu, a to po svém skvělém výkonu, který předvedla při výstupu červenou trasou. Další skvělý oběd doplnil turistům potřebné živiny a následný odpolední klid zregeneroval namožené údy. Odpolední cvičení nikoho nezaskočilo, a tak byli všichni po večeři připraveni na další sportovní aktivitu, kterou bylo domluvené utkání ve vedlejším bowlingu. Toto utkání vyhrálo dámské mužstvo (Danča, Jana, Janina, Stáňa) nad mužstvem pánů (Michal, Mirek, Zdeněk, Jarda).

            Počasí nás nezklamalo ani v pátek, a tak jsme ihned po snídani vyrazili třemi auty směrem k Liberci. Tentokrát byla naším cílem známá, ale výjimečná
stavba - Ještěd.
Po nekonečných serpentinách jsme nakonec dorazili až k miniparkovišti přímo před zimním vchodem do vysílače. Při prohlídce se nám nabídly další úžasné pohledy do širého kraje z ptačí perspektivy. Na vrcholu Ještědu jsme se nějaký čas tudíž zdrželi
a pak následoval návrat k obědu. Odpolední cvičení nebylo samozřejmě vynecháno. Poslední večer této rekondice proběhl, jako vždy, v přátelském duchu a byl plný prožitých dojmů.

            Přestože nás sobotní odjezdové ráno přivítalo deštivě, nemůžeme si nikterak stěžovat, poněvadž k nám bylo, po celou dobu, více než přívětivé. Po snídáni
a vzájemném rozloučení se pak všichni účastníci rozjeli ke svým domovům, kromě Danči a Michala, kteří odváželi materiální vybavení včetně biski zpět, na základnu Centra handicapovaných lyžařů, které má sídlo v Janských lázních.

 

                                                kolektiv účastníků prvního zimního rekondičního pobytu

                                                           pořádaný organizací ROSKA PRAHA

 

 

 

 

 

za Centrum handicapovaných lyžařů, o.s.:

 

Všem účastníkům této skvěle naplánované a organizačně velmi zdařilé akce je třeba složit poklonu, a to především za jejich odvahu a životní optimismus. Obzvlášť je však nutné smeknout před paní Stanislavou Pejšovou, která se nenechala ovlivnit sýčkováním některých jedinců, a tak se díky svému odhodlání může pyšnit statutem nejstaršího účastníka lyžování
handicapovaných v České republice.

 

                                                                                              Michal Bláha

                                                                                              lyžařský instruktor CHL