TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Evropské MS společenství poprve v ČR v Praze

Ve dnech .30 dubna až 2. května 2004 se konal v Praze kongres Evropské MS platformy EMSP, který byl tentokrát věnován tématu zaměstnanost lidí s roztroušenou sklerózou. Kongresu předcházel seminář zemí střední a východní Evropy, ten se konal od 28. do 30. dubna. Seminář byl organizován ve spolupráci s Mezinárodní federací MSIF. Obě akce se mohly konat díky podpoře farmaceutické fIrmy SERONO, která se rovněž starala o propagaci , a Sorosovy nadace.

Semináře se zúčastnilo přibližně 60 delegátů ze zemí střední a východní Evropy, kongresu pak asi 150 delegátů z celé Evropy.

Program semináře (stejně jako kongresu) byl poměrně náročný, přednášky a workshopy byly organizovány v blocích podle tématu od 9 do 17 hodin. Ve středu probíhala vyčerpávající SWOT analýza jednotlivých společností lidí s RS v zemích střední a východní Evropy (SWOT analýza se provádí v ziskovém i neziskovém sektoru a zabývá se uvědoměním si slabých a silných stránek organizací, jejich příležitostmi a potenciálními hrozbami), Česká republika, stejně jako ostatní státy, do ní přispěla podklady k této problematice. Čtvrteční přednášky a semináře byly věnovány službám lidí postižených roztroušenou sklerózou, vzdělávání a příležitostem, vyplývajícím z členství zemí v Evropské unii. Na závěr programu ve čtvrtek byla zařazena přednáška doc. MUDr. Evy Havrdové Mladí lidé s RS. V pátek dopoledne jsme si vyslechli velmi zajímavou a inspirativní přednášku o fundraisingu v Belgii, kde čerpají většinu peněz z oboustranně prospěšné spolupráce s firmou Galler, která vyrábí čokoládu. Na konec semináře byla zařazena zajímavá diskuse k tématu SWOT analýzy.

V pátek odpoledne byl oficiálně zahájen kongres o zaměstnanosti lidí s RS, za Českou republiku přivítal delegáty prezident České společnosti ROSKA, Ing. Jaroslav Zika, za Evropskou platformu MS její prezident Peter Kaufeldt a Uma Aaltonen, členka Evropského parlamentu. Program dále pokračoval přednáškami o právní ochraně handicapovaných zaměstnanců na úrovni Evropské unie a jednotlivých států. V sobotu se nejprve konala přednáška o míře a možnostech zaměstnanosti lidí s RS, kterou následovaly jednotlivé workshopy na různá témata, která byla předem diskutována v jednotlivých národních společnostech (např. lobování v Evropské unii za další zlepšení podmínek handicapovaných, nově diagnostikovaní lidé s RS a dilema, před které jsou postaveni: sdělit zaměstnavateli svou diagnózu či ne?). V neděli dopoledne pokračovaly workshopy a odpoledne se konalo zasedání rady Evropské platformy MS.

Večer se mohli účastníci konference i kongresu blíže seznámit při společných večeřích a většinou toho využili k diskusi o problémech jednotlivých národních společností.

Konference i kongres v Praze byly dobrou příležitostí pro Českou republiku prezentovat se v Evropě jako vyspělá země, která je již členem Evropské unie a která věnuje problematice zaměstnávání handicapovaných lidí velkou pozornost.

 

Úvodní slovo Jaroslava Ziky 

 

Vážený pane prezidente, vážení delegáti, vážení hosté,

 

Dovolte mi, abych vás jménem hostitelské Czech MS Society, všechny co nejsrdečněji přivítal v srdci Evropy v České republice v naší krásné Praze u příležitosti významných jednání Evropského MS společenství  organizovaných European Multiple Sclerosis Platform v součinnosti s International Federation Multiple Sclerosis. Dnes dopoledne skončil užitečný úspěšný seminář pro země střední a východní Evropy a jsme na prahu Výroční konference EMSP na téma RS a zaměstnanost., která bude uzavřena nedělním odpoledním jednáním Rady (Council Meeting). Již samotné seznámení s doslova „nabitým" programem konference dává oprávněné očekávání, že to bude jednání kvalitní , prospěšné a na vysoké úrovni , které nám lidem s roztroušenou sklerózou dodá do naší další práce potřebné impulsy. Nosné téma konference RS a zaměstnanost je i v České republice jedním z nejožehavějších témat a je dobře, že se o něm u nás bude hovořit. Toto téma úzce souvisí s nežádoucí diskriminací lidí s roztroušenou sklerózou.

Jsme poctěni tím, že se tato významná konference koná u nás v České republice. Tím se nejen zvýší povědomí o závažné nemoci v naší republice, ale mnozí z nás mají konkrétní příležitost se jednání EMSP zúčastnit a mohou jej přímo diskuzí ovlivnit. Velice si toho vážíme.

Význam pražského jednání je zcela jistě umocněn i tím, že právě v době jeho konání bude, zítra 1. května, Česká republika a dalších devět kandidátských zemí, přijata do Evropské Unie. Doufám, že zítra večer budeme mít vhodnou příležitost k oslavě tohoto sjednocování Evropy. Jsem přesvědčen, že se naše přijetí do EU projeví příznivě i do oblasti zdravotně postižených.

Protože u nás probíhá světový šampionát, žije v současné době Česká republika ledním hokejem. Věřím, že i na něm bude team České republiky úspěšný. Opravdu je to „tvrdá" konkurence. Těm lépe chodícím doporučuji, aby se na novou pražskou hokejovou halu jeli alespoň podívat. Je to prý vynikající zážitek protože je snad nejmodernější na světě.

Dovolte mi, abych ještě upřímně poděkoval Sorošově nadaci Open Society Fund, že v rámci programu East East podpořila právě proběhlý Seminář pro země střední a východní Evropy. Také bych chtěl moc poděkovat týmu českých lékařů, specialistům na RS, pod vedením vynikající dr. Havrdové a všem těm, kteří mají zásluhu za současnou vysokou úroveň zejména lékařské pomoci lidem s roztroušenou sklerózou v České republice. Ale i u nás je co vylepšovat.

Závěrem mi dovolte, abych nám všem popřál v České republice nejen úspěšné MS jednání, ale i příjemné zážitky a potřebnou osobní pohodu.

Děkuji vám za pozornost.