TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

konané dne 12. 4. 2016 v budově Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.,
Učňovská 100/1, Praha 9

I. ÚVOD

 

 1. Zahájení členské schůze předsedkyní organizace Mgr. Danielou Bláhovou.
 1. Zjištění stavu přítomných členů: z 307 členů je přítomných 49 členů, a to včetně 14 doložených plných mocí - členská schůze je dle platných stanov Unie ROSKA - české MS společnosti, z. s. usnášeníschopná.

II. VOLBA NÁVRHOVÉ A VOLEBNÍ KOMISE:

 

 1. 1.Volba návrhové komise ve složení:

Karla Barkmanová, Lenka Nežerková, Zuzana Kuklová

Pro: 49 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

 1. 2.Volba volební komise ve složení:

Jana Prokopová, Krista Fouňová, Marie Brožová

Pro: 49 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

 

 

III. VOLBA OSOB POVĚŘENÝCH ZÁPISEM, KONTROLOU A OVĚŘOVÁNÍM

 

 1. 1.Volba osoby – zápis:

Pro: 49 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

 

 1. 2.Volba osoby – kontrola a ověření plných mocí:

Helena Nedvědová

Pro: 49 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

 

 1. 3.Volba osoby – kontrola zápisu a usnesení:

Eva Urbanová

Pro: 49 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

 

 1. 4.Volba osoby – ověření zápisu a usnesení:

Helena Nedvědová

Pro: 49 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

 

 

IV. ZPRÁVA O ČINNOSTI

 

 1. Mgr. Daniela Bláhová informovala o činnosti organizace ROSKA PRAHA
  za uplynulé tříleté období (od poslední valné hromady).

V. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

 

 1. Mgr. Daniela Bláhová informovala o hospodaření organizace ROSKA PRAHA
  za uplynulé tříleté období (od poslední valné hromady).

VI. REVIZNÍ ZPRÁVA

 

 1. 1.Krista Fouňová informovala o revizích hospodaření naší organizace ROSKA PRAHA
  za uplynulé tříleté období (od poslední valné hromady).

 

 

VII. ZÁMĚRY DO BUDOUCNOSTI

 

 1. 1.Nové prostory pro sídlo organizace a MS Centrum ROSKA PRAHA. Stávající prostory již nejsou zcela vyhovující z důvodu velikosti, a proto výkonný výbor hledá nové větší prostory.
 2. 2.Mgr. Daniela Bláhová vyzvala všechny přítomné k pomoci při hledání vyhovujících bezbariérových prostor pro organizaci.

VIII. ZPRÁVA O UNII ROSKA

 1. Ivana Rosová a Jiří Šimral, pohovořili o stavu a činnosti UNIE ROSKA – české
  MS společnosti.

VIII. VOLBA VÝKONNÉHO VÝBORU A KONTROLNÍHO ORGÁNU

 

1. Návrhová komise navrhla tyto členy do výkonného výboru, a to následně:
     Mgr. Daniela Bláhová,            Jana Císařová, Helena Nedvědová, Alice Plundrová,
     Ivana Rosová, Jiří Šimral, Eva Urbanová

     

 1. Volební komise zjistila dle prezenční listiny, že je členská schůze schopná usnášení:

Pro: 49 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

 1. Volební komise navrhla volbu aklamací:

Pro: 49 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

 1. Volební komise navrhla volbu výkonného výboru anbloc:

Pro: 49 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

 1. Volba výkonného výboru ve složení:

Mgr. Daniela Bláhová, Jana Císařová, Helena Nedvědová, Alice Plundrová,

Ivana Rosová, Jiří Šimral, Eva Urbanová

Pro: 49 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

 1. Návrhová komise navrhla do kontrolního orgánu organizace ROSKA PRAHA  samostatného kontrolora, a to následně:

Krista Fouňová

 1. Volba kontrolního orgánu:

samostatný kontrolor Krista Fouňová

Pro: 49 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

 1. Nikdo nevznesl žádné připomínky k proběhnutým volbám. Volby proběhly v souladu s platnými předpisy.

IX. ZMĚNA SÍDLA ORGANIZACE A MS CENTRA ROSKA PRAHA

 

1.   Mgr. Daniela Bláhová navrhla ke schválení:

Výkonný výbor ROSKY PRAHA je oprávněn schválit změnu sídla organizace
a MS Centra ROSKA PRAHA bez svolání členské schůze pobočného spolku ROSKA PRAHA. Tuto pravomoc uděluje výkonnému výboru dnešní členská schůze na dobu neurčitou.

Hlasování o oprávnění výkonného výboru k samostatnému schválení změny sídla organizace a MS Centra ROSKA PRAHA bez potřeby svolání členské schůze:

Pro: 49 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

 

 

X. DISKUZE

 

 1. Proběhla diskuse o plánované činnosti na další období organizace ROSKA PRAHA.
 2. Bylo poukázáno na malý počet řádně platících členů.

 

 

XI. ZÁVĚR

 

 1. Poděkování výkonné radě a kontrolnímu orgánu za dosavadní nelehkou práci.

 

 1. Bylo předneseno usnesení z členské schůze organizace Unie ROSKA – reg. org. ROSKA PRAHA, z. p. s, konané dne 12. 04. 2016.

 

 1. Volební komise zjistila dle prezenční listiny, že je členská schůze ROSKY PRAHA usnášeníschopná: z 307 členů je 49 přítomných, a to včetně 14 doložených plných mocí.

 

 

 

 1. Toto usnesení bylo schváleno jednohlasně.

Pro: 49 / Proti: 0 / Hlasování se zdrželo: 0

 

 

V Praze, dne 12. 04. 2016