Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

konané dne 12. 4. 2016 v budově Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.,
Učňovská 100/1, Praha 9

 1. Jmenuje a volí:
 1. Návrhovou komisi ve složení:

Karla Barkmanová, Lenka Nežerková, Zuzana Kuklová

 1. Volební komisi ve složení:

Jana Prokopová, Krista Fouňová, Marie Brožová

 1. Volba osoby – zápis:

Mgr. Michal Bláha, MBA

 1. Volba osoby – kontrola a ověření plných mocí:

Helena Nedvědová

 1. Volba osoby – kontrola zápisu a usnesení:

Eva Urbanová

 1. Volba osoby – ověření zápisu a usnesení:

Helena Nedvědová

 1. II.Bere na vědomí

 

 1. Úspěšné plnění úkolů za celé období od minulé Valné hromady.

III.      Podporuje

 1. Plně rozsáhlou činnost celorepublikové Unie Roska, týkající se pomoci postiženým roztroušenou sklerózou, a to v rámci celé České republiky.
 2. Zapojení Unie Roska do tuzemských a zahraničních střešních organizací.
 3. Dosavadní práci výkonného výboru a kontrolní komise organizace ROSKA PRAHA. 
  Všem členům těchto orgánů za to vyslovuje uznání.
 4. Aktivní spolupráci s odborníky (neurology, psychology apod.).
 5. Aktivity organizace vyvíjené i v naší provozovně MS Centra ROSKA PRAHA,
  jež jsou pro nás zcela nepostradatelné.

 

IV.      Schvaluje

 

 1. Předloženou zprávu o činnosti organizace ROSKA PRAHA, a to bez připomínek.
 2. Předloženou zprávu o hospodaření organizace ROSKA PRAHA, a to bez připomínek.
 3. Předloženou zprávu o revizi organizace ROSKA PRAHA, a to bez připomínek.
 1. Oprávnění výkonného výboru k samostatnému schválení změny sídla organizace
  a MS Centra ROSKA PRAHA bez svolání členské schůze, a to na dobu neurčitou.

V.        Zvolila

 

 1. Na další volební období výkonný výbor organizace ROSKA PRAHA ve složení:

Mgr. Daniela Bláhová            Jana Císařová, Helena Nedvědová, Alice Plundrová,
           Ivana Rosová, Jiří Šimral, Eva Urbanová

 1. Na další volební období řádný kontrolní orgán organizace ROSKA PRAHA (samostatného revizora) ve složení:

Krista Fouňová

VI.      Ukládá

 

 1. Všem zvoleným představitelům organizace ROSKA PRAHA, ve spolupráci s celou členskou základnou, pokračovat v jejich činnosti, a to v potřebném rozsahu.
 2. Zvoleným orgánům organizace ROSKA PRAHA průběžně zabezpečovat nezbytné
  finanční prostředky na činnost spojenou s organizací ROSKA PRAHA, a přitom
  k jejich zajištění, realizovat dostatečný počet humanitárních projektů.
 3. Celé členské základně organizace ROSKA PRAHA průběžně hledat další potenciální
  dárce k doplnění potřebných finančních zdrojů na činnost organizace ROSKA PRAHA.
 4. Všem členům organizace ROSKA PRAHA platit řádně a včas stanovené členské
  příspěvky.

 

V Praze, dne 12. 04. 2016, toto usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:

Karla Barkmanová, v. r.

Lenka Nežerková, v. r.

Zuzana Kuklová, v. r.

 

V Praze, dne 12. 04. 2016, toto usnesení zkontroloval:

Eva Urbanová, v. r.

 

 

V Praze, 12. 04. 2016, toto usnesení ověřil:

Helena Nedvědová, v. r.