TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Název organizace: Roska Praha, reg, org. Unie Roska  v ČR

 Položka:                 Skutečnost roku 2007          Rozpočet roku 2008

Položka

Skutečnost roku 2007

Rozpočet roku 2008

 

PŘÍJMY

 

Státní dotace

271 600,-

370 000,-

Granty měst a obcí

671 800,-

700 000,-

Granty nadací

0,-

50 000,-  

Příspěvky občanů

13 063,-

20 000,-

Členské poplatky

36 180,-

40 000,-

Sponzorské dary

131 000,-

100 000,-

Účastnické poplatky

349 507,-

320 000,-

Úroky

440,-

300,-

Ostatní

0,-

50 000,-

Celkem

1.473.590,-

1.650 300,-

 

VÝDAJE

 

Mzdové náklady

276 007,-

300 000,-

Pronájem místností

184 800,-

185 000,-

Poplatky za tel/fax/pošt.

91 477,-

85 000,-

Služby

41 599,-

40 000,-

Odpisy

25 374,-

20 000,-

Daně a poplatky 

80 712,-

70 300,-

Doprava a asistenční služby

83 220,-

215 000,-

Ostatní

38 002,-

25 000,-

Celkem

1.320.571,-

1 650 300,-

Rozdíl příjmů a výdajů

153 019,-

0,-

 
Datum: 14. 01. 2008

 

Ing. Jaroslav Zika, v. r.              Daniela Bláhová, v. r.          Krista Fouňová v. r.

          předseda                             hospodář                         revizor