Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Název organizace: Roska Praha, reg, org. Unie Roska  v ČR

 Položka:                 Skutečnost roku 2009          Rozpočet roku 2010

 

 Datum: 11. 01. 2010

Ing.Jaroslav Zika, v. r. Daniela Bláhová, v. r. Krista Fouňová, v. r. předseda hospodář revizor

Položka

Skutečnost roku 2009

Rozpočet roku 2010

 

PŘÍJMY

 

Státní dotace

551 290,-

610 000,- 

Granty měst,obcí

630 000,-

700 000,- 

Granty nadací

 0,-

30 000,-

Příspěvky občanů

17 879,-

20 000,-

Členské poplatky

30 240,-

40 000,-

Sponzorské dary

96 600,- 

100 000,-

Účastnické poplatky

310 675,-

400 000,-

Úroky

537,-

800,-

Ostatní 

 0,-

50 000.-

Celkem

1 637 221,-

1 950 800,-

 

VÝDAJE

 

Mzdové náklady

509 492,- 

 

520 000,-

 

Daně a poplatky 

509 492,-

 

110 000,- 

Pronájem místností 

183 933,- 

 

200000,- 

Poplatky za tel/fax/pošt

68 378,- 

 

100 000,- 

Ostatní služby 

86 777,- 

 

50 000,- 

Odpisy

51 874,-

 

50 000,- 

Doprava a asistenční služby

135 922,- 

 

150 000,- 

Zdravotně sociální akce

676 596,- 

 

750 000,- 

Ostatní

18 776,-

 

20 800,- 

Celkem

1 839 826,-

1 950 800,-

Rozdíl příjmů a výdajů

- 202 605,-

0,-

 

Datum: 11. 01. 2010

 

Ing.Jaroslav Zika, v. r.             Daniela Bláhová, v. r.         Krista Fouňová,v.r.

            předseda                                hospodář                             revizor