TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
Název organizace: Unie ROSKA – reg. org. ROSKA PRAHA, z. p. s.
 
Skutečnost roku 2015                   Rozpočet roku 2016

 

 

PŘÍJMY:

Státní dotace                                    1 056 300,-                                   1 100 000,-

Granty měst a obcí                 946 500,-                                       900 000,-

Granty nadací                                      0,-                                       30 000,-         

Členské příspěvky                    40 750,-                                      45 000,-

Dary občanů                             35 620,-                                        40 000,-

Sponzorské dary                       40 000,-                                      100 000,-

Účastnické poplatky              268 700,-                                      300 000,-

Úroky                                              408,-                                              500,-

Ostatní                                     111 861,-                                        19 500,-

Celkem:                                2 500 139,-                                   2 535 000,-                           

 

 

VÝDAJE:

 

Zdravotně sociální akce                 443 000,-                              600 000,-

Doprava                                              82 148,-                              100 000,-

Pronájem místností                                     196 176,-                               250 000,-

Provoz                                                 82 575,-                              100 000,-

Mzdové náklady                         1 225 418,-                           1 400 000,-

Daně a pojištění                                 9 776,-                                  10 000,-

Dary a členské příspěvky                54 010,-                                 19 000,-

Odpisy                                                 17 090,-                                 20 000,-     

Ostatní                                             69 808,-                                 36 000,-

Celkem:                                        2 180 001,-                             2 535 000,-

 

Rozdíl příjmů a výdajů:                 320 138,-                                          0,-

 

 

Datum: 31. 01. 2016

Mgr. Daniela Bláhová, v. r.                                               Krista Fouňová, v. r.

předseda organizace a hospodář                                                            revizor