TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

 Název organizace: Roska Praha, regionální organizace Unie Roska  v ČR

                                   Skutečnost roku 2014                   Rozpočet roku 2015

PŘÍJMY:

Státní dotace                                    852 830,-                                          900 000,-

Granty měst a obcí              483 035,-                                          500 000,-

Granty nadací                                  0,-                                            30 000,-         

Příspěvky občanů                 61 260,-                                            50 000,-

Členské poplatky                  37 950,-                                            40 000,-

Sponzorské dary                   95 000,-                                          150 000,-

Účastnické poplatky           258 782,-                                          300 000,-

Úroky                                             99,-                                                  500,-

Ostatní                                    42 442,-                                            19 500,-

Celkem:                              1 831 398,-                                     1 990 000,-                           

 

 

VÝDAJE:

 

Zdravotně sociální akce     408 835,-                                          550 000,-

Doprava a asis. Služby         74 710,-                                          100 000,-

Pronájem místností                         193 601,-                                          250 000,-

Provoz                                     57 609,-                                          100 000,-

Poplatky za tel./int./pošt.    38 328,-                                             50 000,-

Daně a pojištění                      9 699,-                                             10 000,-

Mzdové náklady                 868 531,-                              900 000,-

Odpisy                                     12 186,-                                           10 000,-     

Ostatní                                     10 870,-                                            20 000,-

Celkem:                             1 674 369,-                                         1 990 000,-

 

Rozdíl příjmů a výdajů:   157 029,-                                                         0,-

 

 

Datum: 26. 01. 2015

Mgr. Daniela Bláhová, v. r.                                               Krista Fouňová, v. r.

předseda organizace a hospodář                                                             revizor