TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR
(Unie Roska, České MS společnosti)


Dne 25. 6. jsme opět oslavili Den roztroušené sklerózy v ČR. U této příležitosti byla nejvýznamnější 6. národní konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou" konané v pražském ÍKEMu. . 

V květnu jsme byli na Pankrácké pláni v Praze 4 spolupořadateli víkendového festivalu bez hranic „ŽIJU STEJNĚ JAKO TY!" pod záštitou MČ Praha 4. 

Participovali jsme také na uspořádání několika uměleckých výstav - unikátní výstavy „MÁM RS...NO A CO?!" ve 3 krajích ČR,
v listopadu v galerii VZP výstavu „Cesta za duhou" . 
Ve spolupráci s NFOZP jsme realizovali v 8 městech ČR včetně Prahy semináře projektu 
„Aktivně v práci a léčbě". Byli jsme na výstavách Non-Handicap
v Praze a Rehaprotex v Brně. Ve druhé polovině roku jsme aktivně působili
v rámci projektu „50 dní pro roztroušenou sklerózu".
Vedle dalších pravidelných běžných akcí, zejména ozdravného charakteru, jsme dále pokračovali 
v rozšiřování služeb naší provozovny MS Centra Roska
v Praze 7. 


1. Č l e n s t v í
Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem občanského sdružení Unie Roska, České MS společnosti. Ve sledovaném roce bylo evidováno průměrně 720 členů, 
tj. téměř 25 % z celého sdružení.


2. R e k o n d i č n í   p o b y t y  s e  z d r a v o t n í m   p r o g r a m e m

1. Tavba Kamenický Šenov 20. - 26.4 příjemné prostředí 
2. Mačkov u Blatné 11. - 17.5. bezbariérové
3. Exodus Třemošná u Plzně 13. - 16. 5. bezbariérové 
4. Mačkov u Blatné 15. - 21. 6. hiporekondice
5.Espero Skokovy v Českém ráji 15. - 21. 6. částečně bezbariérové
6. Národní hřebčín Kladruby n. L 17. - 23. 8. hiporekondice
7. Espero Skokovy v Českém ráji 3. - 9. 8. částečně bezbariérové  
8. Exodus Třemošná u Plzně 9. - 12. 9. bezbariérové
9. Trnávka Želiv 21. - 27.9. pro náročnější
10. Espero Skokovy v České ráji 28. 9. - 4. 10. částečně bezbariérové
11. Mačkov u Blatné 12. - 18.10. bezbariérové
Těchto rekondičních pobytů se zúčastnilo celkem 208 osob handicapovaných
roztroušenou sklerózou. 
Dalšch 6 účastníků z Prahy bylo na celostátní rekondici,
která se konala 5. - 12. 5. 2008 v MAS Sezimovo Ústí. Pořadatelem akce byla Unie Roska. 
Rekondice byly podpořeny státní dotací, klienti z Prahy 4 grantem MČ P 4.


3. I n d i v i d u á l n í   r e h a b i l i t a c e
a) rehabilitace v bytě osob s průkazem ZTP-P přes zdravotnické zařízení Monada 
odbornými rehabilitačními pracovníky využilo celkem 48 lidí. b) rehabilitační cvičení na amerických stolech ve střediscích Slender You v Praze 4 a 6,
  které využilo 26 lidí s RS.
c) zapůjčování přístrojů MOTOmed, rotoped, šlapadel, vozíků, rehabilitačních míčů, gum,
  masážního přístroje apod. Této služby využilo téměř 38 lidí s RS 
Podpořeno grantem HMP, klienti z Prahy 4 grantem MČ P 4.


4. S k u p i n o v á   r e h a b i l i t a c e
a) rehabilitační cvičení probíhalo průběžně po celý rok pod vedením cvičitelek 
pondělí 10,00-12,00 v MS centru Roska, P 7, Tusarova 10,
cvičí Alice Plundrová
pondělí 14,00-16,00 v MS centru Roska, P 7, Tusarova 10,
cvičí Vendula Janderová
úterý 10,00-12,00 v MS centru, Tusarova,
cvičí D. Zemanová a R. Bartoníčková  
úterý 12,30-14,30 v MS centru Roska, P 7, Tusarova 10,
cvičí Věra Adámková
úterý 18,00-20,00 v MS centru Roska, P 7, Tusarova 10,
cvičí Hana Vágnerová
středa 10,00-12,00 v MS centru, P 7, Tusarova 10,
cvičí J. Velíšková a I. Rosová
čtvrtek 10,00-12,00 v MS centru Roska, P 7, Tusarova 10,
cvičí Jana Císařová
pátek 10,00-12,00 v MS centru, Tusarova ,
cvičí V. Adámková a D. Zemanová
Cvičení se pravidelně účastnilo 59 osob. Imobilní účastníci byli dopravováni mikrobusem.
b) rehabilitační plavání bylo každou středu od 18,00 do 19,00 hod. v bazénu YMCA a
využilo jej 10 osob.
Podpořeno státní dotací, klienti z Prahy 4 grantem MČ P 4.


5. H i p o t e r a p i e
Hipoterapie probíhala v jízdárnách: Jezd. klub Počin Dolní Počernice
v úterý a čtvrtek
  Jezd. odd. Orion Braník úterý a čtvrtek
  Hipo stř. soc. ter. far.PL Bohnice středu
  TIS- Hucul Club Zmrzlík pátek
  Bucephalos Nučice dle dohody 
Celkově se hipoterapie zúčastnilo 64 osob. Imobilní účastníci byli sváženi mikrobusem.
Podpořeno grantem HMP, klienti z Prahy 4 grantem MČ P 4.


6. C e n t r u m   p r á c e 
Je na adrese Bohuslava ze Švamberka 4, Praha 4 a funguje od roku 2006. pod patronací společnosti B. P. T., která s Roskou úzce spolupracuje. Toto centrum práce pro zdravotně znevýhodněné spoluobčany má hlavní cíl tyto spoluobčany zaměstnávat a vzdělávat. Nejen pro roskaře je zde zajištěno bezplatné vzdělávání cizích jazyků, práce na PC a managmentu. 
Společně řešíme i zaměstnávání lidí s RS a organizujeme další akce ve prospěch roskařů..
Úspěšnost je především dána díky zde realizovanému projektu PODANÁ RUKA, který je financován z prostředků EU.


7. O d b o r n é  p ř e d n á š k y , d e n n í  s t a c i o n á ř , k u r z y , 

k o n t a k t n í m í s t o , k l u b
Vše se konalo v MS Centru Roska v Praze 7 nebo Centru práce v Praze 4. Tyto služby využilo více než 100 osob. Oblíbené byly zejména odborné přednášky, jazykové a počítačové Kurzy či internetový klub Roska.


 

8. S o c i á l n ě   p r á v n í   p o r a d n a  
Spolu s Karlem Hrkalem tyto bezplatné služby průběžně zajišťují právník Mgr. Hana Pachlová, Veronika Malačová a Vendula Plavcová. Ta zabezpečuje také pro imobilní roskaře potřebné služby v terénu včetně sociální rehabilitace. Sociálně právních služeb využilo více než 180 osob. Převážně je využívají lidé s RS a jejich rodiny.


 

8. S o c i á l n ě   p r á v n í   p o r a d n a  
Spolu s Karlem Hrkalem tyto bezplatné služby průběžně zajišťují právník Mgr. Hana Pachlová, Veronika Malačová a Vendula Plavcová. Ta zabezpečuje také pro imobilní roskaře potřebné služby v terénu včetně sociální rehabilitace. Sociálně právních služeb využilo více než 180 osob. Převážně je využívají lidé s RS a jejich rodiny.


9. S o c i á l n í  p r á c e 
V MS Centru Roska je zajišťována také statní sociální problematika. Karel Hrkal je průběžně k dispozici i pražským roskařům v avizovanou pracovní dobu. Specializuje se 
na problematiku zaměstnanosti. Vendula Plavcová je zaměstnancem naší organizace a pracuje střídavě v terénu, kde pomáhá těm více postiženým s průkazkou ZTP-P (po-stř.) a v MS Centru Roska (čt.-pá). Střídavě zde pracuje i Veronika Malačová, DiS. 
Nově se prováděla i zaregistrovaná sociální rehabilitace, kterou využilo více než 15 klientů. 


10. Z a h r a n i č n í   a k c e
V září 2008 opět proběhl 10 denní rekondiční pobyt ve slovinském MS Centru v Ankarami.
4 denní tématický zájezd. Okruh Rakouskem proběhl v říjnu. Celkem na nich bylo více než 
20 klientů z Prahy.


11. W e b o v á  s t r á n k a
Moderní webová stránka pražské organizace Roska, obsahující potřebné informace o nás, je na adrese https://www.roska-praha.cz.

01 2009  

Ing. Jaroslav ZIKA
předseda