TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR (Unie Roska, České MS společnosti)

1. Č l e n s t v í

Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem občanského sdružení Unie Roska, České MS společnosti. Ve sledovaném roce bylo evidováno průměrně 755 členů,
tj. téměř 25 % z celého sdružení

2. P ř í m á   r e a l i z a c e   n e b o   s p o l u p o ř á d á n í 
c e l o s t á t n í c h a k c í   v   p r a ž s k é m   r e g i o n u

Celonárodní oslavy Světového dne roztroušené sklerózy, který byl 26. 5. se konaly letos v Kutné Hoře. Centrum oslav v Praze bylo
v MS Centru Roska Praha v Praze 7. Dne 25. 6. jsme opět oslavili Den roztroušené sklerózy v ČR. U této příležitosti byla nejvýznamnější 9. národní konference „Místo pro kvalitní život
s roztroušenou sklerózou“. V letošním roce jsme tuto konferenci opět uskutečnili
v Kongresovém sále IKEM Praha 4. Participovali jsme také na uspořádání několika uměleckých výstav. Unikátní putovní výstava „MÁM RS…NO A CO?!“ byla
v prostorách ústředí VZP v Praze v prosinci. Další výstava děl lidí s RS „Cesta za duhou“ byla v listopadu v krásném historickém Pavilonu Grébovka v Praze 2.
V dubnu jsme se na pražském Výstavišti zúčastnili výstavy Non-Handicap. Úspěšná konference „O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu“ byla opět v IKEMu Praha
v listopadu. Ve druhé polovině roku jsme dále aktivně působili i v rámci projektu „50 dní pro roztroušenou sklerózu“. Vedle dalších pravidelných běžných akcí, zejména ozdravného charakteru, jsme pokračovali v zajišťování rozsáhlých služeb naší provozovny MS Centra Roska Praha v Praze 7.

3. R e k o n d i č n í   p o b y t y   s e    z d r a v o t n í m  

p r o g r a m e m

1. Želiv chatky                                         24. – 30. 4. částečně bezbariérové

2. Espero Skokovy v Českém ráji           15. – 21. 5. částečně bezbariérové

3. Exodus Třemošná u Plzně                 17. - 23. 4. bezbariérové

4. Národní hřebčín Kladruby n. L             6. - 12. 6. hiporekondice

5. Moninec u Sedlce-Prčice                   12. – 18. 6. částečně bezbariérové

6. Národní hřebčín Kladruby n. L           22. - 28. 8. hiporekondice

7. Mačkov u Blatné                                10. - 17.7. bezbariérové

8. Trnávka Želiv                                     18. - 24. 9. pro náročnější

9. Espero Skokovy v Českém ráji            2. - 8. 10. částečně bezbariérové

Těchto rekondičních pobytů se zúčastnilo celkem 147 osob handicapovaných roztroušenou sklerózou. Rekondice byly podpořeny státní dotací, dárci a klienti

z Prahy 4 grantem MČ P 4.

4. I n d i v i d u á l n í   r e h a b i l i t a c e

a) rehabilitace osob s průkazem ZTP-P v bytě klienta přes zdravotnické zařízení Monada nebo přímo v Rehafitu. Tuto rehabilitaci využilo celkem 57 lidí.

b) rehabilitační cvičení na amerických stolech ve střediscích Slender You v Praze 4, 6 a 12 které využilo 11 lidí s RS.

c) zapůjčování přístrojů MOTOmed, rotoped, šlapadel, vozíků, rehabilitačních míčů, gum, masážního přístroje apod. Této služby využilo téměř 30 lidí s RS Podpořeno grantem HMP a granty MČ P 4 a MČ P 14.

5. S k u p i n o v á   r e h a b i l i t a c e

a) rehabilitační cvičení probíhalo průběžně po celý rok pod vedením cvičitelek

pondělí 10,00-12,00 v MS Centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Alice Plundrová

pondělí 14,00-16,00 v MS Centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Vendula Janderová

úterý 10,00-12,00 v MS Centru, Tusarova, cvičí D. Zemanová a R. Bartoníčková

úterý 12,30-14,30 v MS Centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvvičí Věra Adámková

středa 10,00-12,00 v MS Centru, P 7, Tusarova 10, cvičí A. Plundrová a I. Rosová

čtvrtek 10,00-12,00 v MS Centru Roska, P 7, Tusarova 10, cvičí Jana Císařová

pátek 10,00-12,00 v MS Centru, Tusarova , cvičí V. Adámková
a D. Zemanová

Cvičení se pravidelně účastnilo více než 50 osob. Imobilní účastníci byli dopravováni mikrobusem.

b) rehabilitační plavání bylo jednou týdně v bazénu SŠT, Zelený pruh a využilo jej 10 osob. Podpořeno státní dotací a granty HMP, MČ P 4, 7 a 11.

6. H i p o r e h a b i l i t a c e

Hiporehabilitace probíhala v jízdárnách: ¨

Jezd. klub Počin Dolní Počernice                 úterý a čtvrtek

Jezd. odd. Orion Braník                               úterý a čtvrtek

Hipo stř. soc. ter. far.PL Bohnice                 středu

TIS- Hucul Club Zmrzlík                              pátek

Bucephalos Nučice                                    dle dohody

Celkově se hiporehabilitace se zúčastnilo 60 osob. Imobilní účastníci byli sváženi mikrobusem. Podpořeno grantem HMP
a grantem MČ P 4.

7. S o c i á l n í   r e h a b i l i t a c e

Roska Praha je registrovaným poskytovatelem služby sociální rehabilitace. Služby jsou poskytovány zejména v MS Centru Roska Praha, v terénu na základě předběžné domluvy, na pobytových akcích. Podle zájmu a možností byly pořádány akce sociální rehabilitace - např. z oblasti dalšího vzdělávání, tréninku myšlení
a paměti, přednášky, kurzy apod. Realizovala se i na pobytových akcích Využilo jí více než 40 osob s RS . Podpořeno státní dotací a grantem MČ P 4.

8. S o c i á l n í   p r á c e

V MS Centru Roska Praha je průběžně zajišťována také ostatní komplexní sociální práce. Převážně ji využívají lidé s RS a jejich rodiny. V terénu se realizuje i přímo
u klienta, který tuto službu potřebuje. Zejména ve spolupráci
s NFOZP jsme výrazně podpořili zaměstnávání lidí s RS. Využito celkem 55 klienty

9. K o m p l e x n í  p o r a d e n s t v í

Jsou to poradny zdravotní, sociální, právní včetně pracovně právní , psychologická a zdravé výživy. Jsou poskytovány osobně převážně v MS Centru Roska Praha nebo na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Těchto služeb využilo více než 100 klientů.

10. K o m p l e t n í  i n f o r m a č n í s e r v i s

Kompletní informační servis je poskytován průběžně všem klientům po celý rok. Základem byla opět roční Informace vydaná v lednu. Její upřesňování respektive podávání dalších nových aktualit bylo realizováno zejména e-mailem, na webu www.roska-praha.cz či telefonickým kontaktem.

01 2012

Ing. Jaroslav ZIKA, v. r. předseda