Další informace

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

Systémové upozornění
Hlavní informace

Rosky Praha, regionální organizace Unie Roska v ČR
(Unie Roska, České MS společnosti)

 1. 1.Členství

 

Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem spolku Unie Roska, České MS společnosti. Ve sledovaném roce bylo registrováno v našem pobočném spolku 595 osob, z tohoto počtu je 253 členů.

 1. 1.Přímá realizace nebo spolupořádání celostátních akcí v pražském regionu
 2. 2.Rekondiční pobyty se zdravotním programem
  1. Bílá Vrána, Bedřichov09. 03. – 15. 03. bezbariérové
  2. Exodus, Třemošná u Plzně27. 04. – 03. 05.bezbariérové
  3. Espero Skokovy v Českém ráji18. 05. – 24. 05 částečně bezbariérové
  4. Slatiňany02. 06. – 08. 06. hiporekondice
  5. Monínec, Sedlec – Prčice08. 06. – 15. 06.částečně bezbariérové
  6. Mačkov u Blatné22. 06. – 28. 06. bezbariérové
  7. Slatiňany04. 08. – 10. 08. hiporekondice
  8. Trnávka Želiv28. 09. – 04. 10. pro náročnější
  9. Mačkov u Blatné26 10. – 01. 11. bezbariérové
  10. Exodus, Třemošná u Plzně02. 11. – 08. 11.bezbariérové
 3. 3.Individuální rehabilitace
 4. 4.Skupinová rehabilitace
 5. 5.Hiporehabilitace
 6. 6.Sociální rehabilitace
 7. 7.Komplexní poradenství a odborné přednášky
 8. 8.Komplexní informační servis


Dne 28. května, uspořádala Roska Praha Společenský večer u příležitosti 30. výročí od založení Rosky Praha a Světového dne roztroušené sklerózy v KC Zahrada.
Tento večer se konal pod záštitou Hlavního města Prahy, radního 
doc. Ing. Mgr. Martina Dlouhého, Dr., MSc.

Světový den roztroušené sklerózy proběhnul také v Ostravě a Českých Budějovicích. Dne 25. června, jsme opět oslavili Den roztroušené sklerózy v České republice.
U této příležitosti byla uspořádána 12. národní konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou“, která se konala v Kongresovém sále IKEM Praha 4.

Dne 17. října, byl uspořádán mimořádný sněm Unie Roska v prostorách Metropolitní univerzity Praha, na které se členi usnesli na novém složení výkonné rady
a revizní komise.

Úspěšná konference „O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu“ proběhla
v Pražském IKEMu dne 15. listopadu.

Vedle dalších pravidelných běžných akcí, zejména ozdravného charakteru,
jsme pokračovali v zajišťování rozsáhlých služeb naší provozovny MS Centra Roska Praha v Praze 7. 

Tyto akce podpořil MHMP, DMA Praha, Metropolitní univerzita Praha,
Albi, MVS servis, Teva, Elektroline, Traoma, Franco Arazzi, Arigo s.r.o., KC Zahrada a klienti.

Zimní rekondice s možností vyzkoušení jízdy v monoski a biski

Rekondice zaměřená více na ergoterapii

Rekondice zaměřená více na ergoterapii

                                    

edoucímu akce.adavky nahlásíte služby Rehafitu.Těchto rekondičních pobytů se zúčastnilo celkem 122 klientů. Účastníkům rekondičních pobytů byla zajišťována doprava.

Rekondice byly podpořeny z dotací MZ, grantu MČ Praha 4, sponzorským darem
od firmy AMOS, a klienty.

a) rehabilitace osob s průkazem ZTP-P v bytě klienta přes zdravotnické zařízení Monada s.r.o. – Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Markaa rehabilitační služby ve středisku Rehafit, o.p.s. využilo celkem 22 klientů.

b) rehabilitační cvičení na amerických stolech ve střediscích Slender You
v Praze 6 a 3, které využili dva klienti s RS.

c) zapůjčování přístroje MOTOmed využilo 12 klientů

Ostatní klienti využívali možnosti zapůjčení rotopedu, šlapadel, vozíků, rehabilitačních míčů, cvičebních gum, masážního přístroje apod.

Individuální rehabilitace byla podpořena z grantu MHMP, sponzorského daru
Codum s.r.o. a klienty

 

a) rehabilitační cvičení probíhalo průběžně po celý rok pod vedením cvičitelek

pondělí          10:00-12:00  v MS Centru Roska Praha, cvičí Alice Plundrová

pro imobilní klienty byl zajišťován svoz mikrobusem
úterý              10:00-12:00  v MS Centru Roska Praha, cvičí Ivana Rosová

pro imobilní klienty byl zajišťován svoz mikrobusem
úterý              12:30-14:30  v MS Centru Roska Praha, cvičí Věra Adámková

středa              17:30 – 19:00  v MS Centru Roska Praha, cvičí Jana Císařová  

čtvrtek           10:00-12:00  v MS Centru Roska Praha, cvičí Jana Císařová

čtvrtek           12,30-14,30  v MS Centru Roska Praha, cvičí Vendula Janderová

Cvičení se pravidelně účastnilo 59 klientů. Imobilní účastníci byli dopravováni mikrobusem.

b) rehabilitační plavání probíhalo celoročně v bazénu Incheba, v pražských Holešovicích a účastnilo se 15 klientů.

Podpořeno z dotací MZ, z grantu MČ Praha 4, z grantu MHMP, Felix a spol. a klienty.

Hiporehabilitace probíhala ve Slatiňanech, při rekondičních pobytech. Celkově
se akce zúčastnilo 31 klientů.

V pražských lokalitách probíhala hiporehabilitace z důvodu nedostatku finančních prostředků až v druhém pololetí. Hiporehabilitace probíhala v TJ Orion Braník
a v Počernické Iniciativě Počin. Klienti si tuto aktivitu v prvním pololetí zajišťovali na vlastní náklady. Účastnilo se 11 klientů.

Podpořeno z grantu MČ Praha 4, MHMP a klienty.

              

 

Roska Praha je registrovaným poskytovatelem služby sociální rehabilitace. Sociální služby jsou poskytovány zejména v MS Centru Roska Praha, v terénu na základě předběžné domluvy, v bytě klientů a na pobytových akcích. Podle zájmu a možností byly pořádány akce sociální rehabilitace - např. z oblasti dalšího vzdělávání, ergoterapií, tréninku myšlení a paměti, přednášky, kurzy apod. Realizovala
se i na pobytových akcích. Ergoterapii, arteterapií se v MS Centru Roska Praha účastnilo 31 klientů

 

Podpořeno z dotací MPSV, grantu MHMP, grantu Prahy 11, grantu Prahy 14
a firmy Teva.

 

 

 

Byly pořádány odborné přednášky s besedou, kterých se zúčastnilo celkem
69 klientů.

Dále to byly poradny zdravotní, sociální, právní včetně pracovně právní, psychologické a zdravé výživy. Poradenství bylo poskytováno osobně, převážně v MS Centru Roska Praha, nebo přes e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny .Těchto poraden využilo více než 100 klientů.

Podpořeno z dotací MZ a firmou Teva.                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Kompletní informační servis je poskytován průběžně všem klientům po celý rok. Základem byla opět roční Informace vydaná v lednu. Její upřesňování respektive podávání dalších nových aktualit bylo realizováno zejména e-mailem, na webu www.roska-praha.cz, zasláním poštou či telefonickým kontaktem.

10. Chráněná pracovní místa

 

V květnu byla Úřadem práce schválená žádost, o zřízení a vymezení chráněných pracovních míst. Na základě tohoto rozhodnutí, zřídila Roska Praha, jedno chráněné pracovní místo a vymezila tři chráněná pracovní místa.

11. Závěr

 

Realizované akce splnily svůj účel a postiženým nelehkou roztroušenou sklerózou, kteří jsou občany hlavního města Prahy, přispěly ke kvalitnějšímu důstojnému životu.

V Praze 23. 01. 2015

 

 

Mgr. Daniela Bláhová, v. r.

předseda organizace