TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT
  1. 1.Členství                                                               ke stažení

 

Naše samostatná regionální organizační jednotka je základním článkem spolku Unie Roska, České MS společnosti. Ve sledovaném roce bylo registrováno v našem pobočném spolku 643 osob, z tohoto počtu je 268 členů.

  1. 2.Přímá realizace nebo spolupořádání celostátních akcí v pražském regionu


Dne 27. května uspořádala Roska Praha den otevřených dveří, zároveň v tento den oslavila Světový den roztroušené sklerózy. U této příležitosti byla také uspořádána
13. národní konference „Místo pro kvalitní život s roztroušenou sklerózou“, která
se konala v Kongresovém sále IKEM Praha 4.

Dne 27. března a 21. listopadu byl uspořádán sněm Unie Roska v prostorách Metropolitní univerzity Praha. Na listopadovém sněmu byly odsouhlaseny nové stanovy, změna názvu spolku a všech pobočných spolků.
Úspěšná konference „O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu“ proběhla
v budově Českého rozhlasu dne 7. listopadu.

Vedle dalších pravidelných běžných akcí, zejména ozdravného charakteru,
jsme pokračovali v zajišťování rozsáhlých služeb naší provozovny MS Centra Roska Praha v Praze 7. 

Od září do prosince uspořádala Roska Praha ve spolupráci s nutriční terapeutkou Kornelií Holou, DiS., kurz o zdravé výživě při RS.

V listopadu jsme vydali publikaci „Vaříme při roztroušené skleróze“ od autorky Kornelie Holé, DiS.

Dne 16. 12. 2015 proběhlo v MS Centru Roska Praha vánoční posezení pro všechny klienty a příznivce Rosky Praha.

3. Rekondiční pobyty se zdravotním programem

1. Apartmány Eva, Janské Lázně 08. 03. – 13. 03. bezbariérové
Zimní rekondice s možností vyzkoušení jízdy v monoski a biski
2. Exodus, Třemošná u Plzně 03. 05. – 08. 05. bezbariérové
Rekondice zaměřená více na ergoterapii
3. Espero Skokovy v Českém ráji 17. 05. – 23. 05 částečně bezbariérové
4. Slatiňany 08. 06. – 14. 06. hiporekondice
5. Monínec, Sedlec – Prčice 21. 06. – 28. 06. částečně bezbariérové
6. Mačkov u Blatné 21. 06. – 27. 06. bezbariérové
7. Slatiňany 03. 08. – 09. 08. hiporekondice
8. Trnávka Želiv 20. 09. – 26. 09. pro náročnější
9. Exodus, Třemošná u Plzně 27. 09. – 03. 10. bezbariérové
Rekondice zaměřená více na ergoterapii
10. Mačkov u Blatné 25. 10. – 31. 10. bezbariérové

Těchto rekondičních pobytů se zúčastnilo celkem 126 klientů. Účastníkům rekondičních pobytů byla zajišťována doprava.

Rekondice byly podpořeny z dotací MZ, grantu MČ Praha 4, sponzorským darem
od firmy AMOS, sponzorským darem polikliniky Codum s. r. o. a klienty.

4. Individuální rehabilitace

a) rehabilitace osob s průkazem ZTP-P v bytě klienta přes zdravotnické zařízení Monada s.r.o. – Klinika komplexní rehabilitace MUDr. Jiřího Marka a rehabilitační služby ve středisku Rehafit, o.p.s. využilo celkem 25 klientů.
b) rehabilitační cvičení na amerických stolech ve středisku Slender You
v Praze 3, které využil jeden klient s RS.
c) zapůjčování přístroje MOTOmed využilo 5 klientů
Ostatní klienti využívali možnosti zapůjčení rotopedu, šlapadel, vozíků, rehabilitačních míčů, cvičebních gum, masážního přístroje apod.

Individuální rehabilitace byla podpořena z grantu MHMP, sponzorského daru
polikliniky Codum s.r.o. a klienty

5. Skupinová rehabilitace

a) rehabilitační cvičení probíhalo průběžně po celý rok pod vedením cvičitelek
pondělí 10:00 –12:00 v MS Centru Roska Praha, cvičí Alice Plundrová
pro imobilní klienty byl zajišťován svoz mikrobusem
pondělí 18:00 – 19:00 v MS Centru Roska Praha, cvičí Ing. Petra Hrbková
úterý 10:00 - 12:00 v MS Centru Roska Praha, cvičí Ivana Rosová
pro imobilní klienty byl zajišťován svoz mikrobusem
úterý 12:30 - 14:30 v MS Centru Roska Praha, cvičí Ivana Rosová
středa 17:30 – 19:00 v MS Centru Roska Praha, cvičí Jana Císařová
čtvrtek 10:00 - 12:00 v MS Centru Roska Praha, cvičí Jana Císařová
čtvrtek 12:30 - 14:30 v MS Centru Roska Praha, cvičí Vendula Janderová
Cvičení se pravidelně účastnilo 55 klientů. Imobilní účastníci byli dopravováni mikrobusem.
V prvním pololetí probíhalo v MS Centru Roska Praha cvičení Tai Chi, které však pro nedostatek zájmu v druhém pololetí bylo zrušeno.
b) rehabilitační plavání probíhalo celoročně v bazénu na Pražském výstavišti
v Holešovicích a účastnilo se 10 klientů. Dále probíhalo rehabilitační plavání
i na rekondičních pobytech.

Podpořeno z dotací MZ, z grantu MČ Praha 4, z grantu MHMP, sponzorského daru Felix a spol. a klienty.

6. Hiporehabilitace

Hiporehabilitace probíhala ve Slatiňanech, při rekondičních pobytech. Celkově
se akce zúčastnilo 31 klientů.
Z důvodu obsazenosti hiporehabilitačních středisek, probíhala v pražských lokalitách hiporehabilitace v Počernické Iniciativě Počin. Účastnili se dva klienti.

Podpořeno z grantu MHMP a klienty.

7. Sociální rehabilitace

Roska Praha je registrovaným poskytovatelem služby sociální rehabilitace. Sociální služby jsou poskytovány zejména v MS Centru Roska Praha, v terénu na základě předběžné domluvy, v bytě klientů a na pobytových akcích. Podle zájmu a možností byly pořádány akce sociální rehabilitace - např. z oblasti dalšího vzdělávání, ergoterapií, tréninku myšlení a paměti, přednášky, kurzy apod. Realizovala
se i na pobytových akcích. Ergoterapii, arteterapií se v MS Centru Roska Praha účastnilo 56 klientů

Podpořeno z dotací MHMP, grantu MHMP, grantu Prahy 11, grantu Prahy 14
a firmy Teva.

8. Komplexní poradenství a odborné přednášky

Byly pořádány odborné přednášky s besedou, kterých se zúčastnilo celkem
56 klientů.
Dále to byly poradny zdravotní, sociální, právní včetně pracovně právní, psychologické a zdravé výživy. Poradenství bylo poskytováno osobně, převážně v MS Centru Roska Praha, nebo přes e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Těchto poraden využilo více než 200 klientů.

Podpořeno z dotací MZ a firmou Teva.

9. Komplexní informační servis

Kompletní informační servis je poskytován průběžně všem klientům po celý rok. Základem byla opět roční Informace vydaná v lednu. Její upřesňování respektive podávání dalších nových aktualit bylo realizováno zejména e-mailem, na webu www.roska-praha.cz, zasláním poštou či telefonickým kontaktem.

10. Chráněná pracovní místa

Roska Praha má zřízena čtyři chráněná pracovní místa, která jsou částečně hrazena ze státních dotací od Úřadu práce ČR.

11. Závěr

Realizované akce splnily svůj účel a postiženým nelehkou roztroušenou sklerózou, kteří jsou občany hlavního města Prahy, přispěly ke kvalitnějšímu důstojnému životu.

V Praze 31. 01. 2016

Mgr. Daniela Bláhová, v. r.
předseda organizace