TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Historicky I. ročník celostátní soutěže o CENU MODRÉHO SLONA probíhal v roce 2006. Do soutěže bylo přihlášeno 237 účastníků a celkem 631 uměleckých děl v různých uměleckých oborech.

V roce 2009 probíhala soutěž poprvé s podporou Ministerstva kultury ČR. Do soutěže bylo přihlášeno 217 jednotlivců, 42 tvůrčích kolektivů, 16 Ústavů sociální péče, 13 MŠ a ZŠ a celkem 2 806 uměleckých děl v různých uměleckých oborech.
Od posledního vyhlášení soutěže i v našich životech uběhl další rok, ne tak v naších myslích, duších a srdcích, které měří zcela jiné hodnoty.

Touha po uměleckém vyjádření v jakékoliv formě je ukryta v každém z nás. Často děláme zcela jednoduše věci, které pokládáme za zcela samozřejmé. V očích jiného člověka mohou být pro něho nedosažitelné. Často se ani nedozvíte, že Vaše konání již někdo jiný považuje za umění. Překážky a touha je překonat, dávají našim životům nový rozměr …

Všem, kteří by se rádi se svým uměním podělili s ostatními, nabízíme účast v 5. ročníku celostátní soutěži o CENU MODRÉHO SLONA 2010, kterou dnes vyhlašujeme v deseti uměleckých kategoriích.

Vybrané umělecké práce budou vystaveny po dobu jednoho týdne v ZOO Liberec, kde je zhlédne přes 7 000 návštěvníků z celé ČR nebo se zúčastní závěrečné přehlídky v rámci slavnostního předávání letošních CEN MODRÉHO SLONA oceněným umělcům.

Na přihlášku můžete nově nominovat OSOBNOSTI ROKU, které se podle Vás, v uplynulém roce, nejvíce zasloužili na odstraňování bariér naší společnosti vůči osobám se zdravotním postižením a seniorům.

6. ročník celostátní soutěže o CENU MODRÉHO SLONA 2010 je tímto zahájen. Věřím, že překoná naše očekávání a mnoho z Vás se soutěže zúčastní. Současně se obracím na všechny s prosbou o podporu soutěže i celého projektu „Tvoříme duší…". Pokud můžete projekt jakýmkoliv způsobem podpořit, ať už mediálně, rozesláním e-mailu, informováním o něm, finančně nebo jakýmkoliv jiným způsobem, prosím učiňte tak. Bez vaší pomoci se neobejdeme. Projekt vytváří mimořádnou možnost pro všechny partnery, kteří se chtějí aktivně zapojit do budování nových kulturních tradic.

Celostátní soutěž o CENU MODRÉHO SLONA je spolufinancována z rozpočtu České republiky prostřednictvím Ministerstva kultury ČR.

CENA MODRÝ SLON je ochrannou známkou CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje. 

Motto projektu: „BEZ BARIÉR V DUŠI I V ŽIVOTĚ“

Do 10 kategorií mohou přihlásit své práce lidé se zdravotním postižením v celostátní soutěži, kterou vyhlásilo Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje a Sdružení Artefaktum.cz.

Na výběr mají tyto oblasti tvorby: 
- malba
- keramika
- fotografie
- textilní tvorba
- kombinovaná technika (ruční práce)
- literární tvorba
- divadlo (malé formy, loutky apod.)
- tanec
- hudební tvorba (hudební přednes apod.)
- jiné formy zajímavé umělecké tvorby (sochařství, řezbářství apod.)

Podrobnosti o soutěží jsou na webu Centra pro zdravotně postižené.

 Jaroslav Leško