TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Název organizace: Roska Praha, reg, org. Unie Roska v ČR

  Položka :                     Skutečnost roku 2009     Rozpočet roku 2010

                 

Položka

Skutečnost roku 2010

Rozpočet roku 2011

 

PŘÍJMY

 

Státní dotace

504 215,-

610 000,-

Granty měst,obcí 

559 000,-

700 000,-

Granty nadací

0,-

30 000,-

Příspěvky občanů

9 670,- 

20 000,-

Členské poplatky 

26 280,-

40 000,-

Sponzorské dary

47 450,-

100 000,-

Účastnické poplatky

396 765,-

400 000,-

Úroky

413,-

800,-

Ostatní 

15 085,-

50 000.-

Celkem

1 558 878,-

1 950800,-

 

VÝDAJE

 

Mzdové náklady

588 594,-

520 000,-

Daně a poplatky

16 453,-

110 000,-

Pronájem místností

189 840,-

200 000,-

Poplatky za tel/fax/pošt. 

50 333,-

100 000,-

Ostatní služby

58 084,-

50 000,-

Odpisy

49 141,-

50 000,-

Doprava a asistenční služby

96 725,-

150 000,-

Zdravotně sociální akce

605 719,-

750 000,-

Ostatní

31 020,-

20 800,-

Celkem

1 685 909,-

1 950 800,-

Rozdíl příjmů a výdajů

- 127 031,-

0,-Datum: 23. 01. 2011

 

Ing.Jaroslav Zika, v. r.           Daniela Bláhová, v. r.                     Krista Fouňová, v. r. předseda                           hospodář                               revizor