TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Název organizace: Roska Praha, reg, org. Unie Roska  v ČR

 Položka:                 Skutečnost roku 2011          Rozpočet roku 2012

 

 

 

 

  

Položka

Skutečnost roku 2011

Rozpočet roku 2012

 

PŘÍJMY

 

Státní dotace

648 462,-

650 000,-

Granty měst,obcí 

440 000,-

500 000,-

Granty nadací

0,-

30 000,-

Příspěvky občanů

7 792,-

10 000,-

Členské poplatky

25 560,- 

30 000,-

Sponzorské dary

25 000,-

50 000,-

Účastnické poplatky

305 530,-

400 000,-

Úroky 

402,-

500,-

Ostatní

44 194,-

50 000.-

Celkem

1 496 940,-

1 720 500,-

 

VÝDAJE

 

Mzdové náklady

451 878,-

550 000,-

Daně a pojištění

7 193,-

20 000,-

Pronájem místností

91 919,- 

200 000,-

Poplatky za tel/fax/pošt.

42 780,-

50 000,-

Ostatní služby

9 345,-  

100 000,-

Odpisy

852,-

0,-

Doprava a asistenční služby

78 500,-

100 000,-

Zdravotně sociální akce

550 273,- 

650 000,-

Ostatní 

43 001,-

50 500,-

Celkem:

1 445 741,-

1 720 500,-

Rozdíl příjmů a výdajů :

51 200,-

0,-

 

 

Datum: 11. 01. 2012


Ing.Jaroslav Zika, v. r.             Daniela Bláhová, v. r.         Krista Fouňová,v.r.

            předseda                                hospodář                             revizor