TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Název organizace: Roska Praha, reg, org. Unie Roska  v ČR

 Položka:                 Skutečnost roku 2012          Rozpočet roku 2013

 

Položka:

Skutečnost roku 2012

Rozpočet roku 2013

 

  PŘÍJMY

 

Státní dotace

179 678,-

650 000,-

Granty měst,obcí

330 000,-

500 000,-

Granty nadací

             0,- 

  30 000,-

Příspěvky občanů

    4 880,-

  10 000,-

Členské poplatky

36 300,-

30 000,-

Sponzorské dary

113 000,-

50 000,-

Účastnické poplatky

318 670,-

400 000,-

Úroky

216,-

500,-

Ostatní

0,-

500,-

Celkem :

982 744,-

1 720 500,-

 

VÝDAJE

 

Mzdové náklady

238 775,-

550 000,-

Daně a pojištění

9 699,-

20 000,-

Pronájem místností

193 933,-

200 000,-

Poplatky za tel/fax/pošt.

32 771,-

50 000,-

Ostatní služby

2 300,-

100 000,-

Odpisy

0,-

0,-

Doprava a asistenční služby

81 558,-

100 000,-

Zdravotně sociální akce

410 638,-

650 000,-

Ostatní

45 574,-

50 500,-

Celkem:

1 015 248,-

1 720 500,-

Rozdíl příjmů a výdajů :

- 32 504,-

0,-

Datum: 12. 01. 2013

Ing.Jaroslav Zika, v. r. Daniela Bláhová, v. r. Krista Fouňová,v.r.

   předseda                       hospodář               revizor