TPL_ESW_EASYPEASY_ADDITIONAL_INFORMATION

                                 Roskutak final

Maskota pro Rosku Praha „ Roskutáka“ vytvořil výtvarník Jaroslav Bezděk

TPL_ESW_EASYPEASY_SYSTEM_MESSAGE
TPL_ESW_EASYPEASY_MAIN_CONTENT

Název organizace: Roska Praha, reg, org. Unie Roska  v ČR 

Položka                                 Skutečnost roku 2013                    Rozpočet roku 2014

PŘÍJMY:

Státní dotace 730 664,- 800 000,-
Granty měst a obcí 230 200,- 400 000,-
Granty nadací 20 000,- 30 000,-
Příspěvky občanů 14 388,- 20 000,-
Členské poplatky 37 200,-  40 000,-
Sponzorské dary 116 000,- 100 000,-
Účastnické poplatky 332 739,- 400 000,-
Úroky 383,- 500,-
Ostatní 0,- 9 500,-
Celkem: 1 481 574,- 1 800 000,-


 

VÝDAJE:

 

Zdravotně sociální akce

424 715,- 

550 000,-

Doprava a asis. Služby

90 243,-

100 000,-

Pronájem místností

193 252,- 

250 000,-

Provoz

62 645,-

100 000,-

Poplatky za tel/fax/pošt.

32 731,-

50 000,-

Daně a pojištění

9 699,- 

10 000,-

Mzdové náklady

522 874,-

700 000,-

Odpisy

5 545,-

5 000,-

Ostatní

26 247,-

35 000,-

Celkem: 1 367 951,- 1 800 000,-
Rozdíl příjmů a výdajů: 113 623,- 0,-Datum: 17. 01. 2014

 

Mgr. Daniela Bláhová, v. r.                                     Krista Fouňová, v. r.

Předseda organizace a hospodář                                                 revizor